KURSY DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

NAJBLIŻSZE terminy:

wpDataTable z podanego identyfikatora nie znaleziono!

Kursy w ofercie

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w kursach uprawniających do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych głównie w drogownictwie oraz branży budowlanej.

Kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu i uzyskania uprawnień wybranego rodzaju urządzeń.

Zdobądź poszukiwany rynkowo zawód i uprawnienia.

ADR

klasa III – wszystkie

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki. Kurs prowadzony jest zgodnie zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Certyfikat kompetencji

klasa III do 25 ton

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej klasy III do 25 ton. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. na postawie potwierdzenia wydanego przez IMBiGS. Realizowany tak, aby możliwie najlepiej przygotować kursanta do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Szkolenia okresowe

klasa III do 20 ton

W przygotowaniu, prosimy o wstępne zapisy.