MATERIAŁY DLA PRASY

Identyfikacja wizualna – logotyp – zasady stosowania

Logo do pobrania

EPS

Pliki przeznaczone do druku i użycia w programach graficznych

PNG

Pliki z przezroczystym tłem, przeznaczone do użycia w internecie i programach biurowych

JPG

Pliki z białym tłem, przeznaczone do użycia w internecie i programach biurowych.

Skrócone informacje na temat stosowania logo w projektach

  • logotyp ZDZ może być stosowany tylko na jednolitym tle;
  • pole podstawowe i pole ochronne określa wielokrotność kwadratu o boku odpowiadającym 1/9 wysokości znaku;
  • w druku logotyp powinien mieć średnicę co najmniej 18 mm,
  • kolor podstawowy logo to pomarańczowy (CMYK: 0,60,100,0; RGB:238,121,0;), czerwony (CMYK: 0,100,100,0; RGB: 229,0,4 ) i czarny (CMYK; 0,0,0,100; RGB: 0,0,0); jeżeli zachodzi konieczność umieszczania znaku na tle o innym kolorze niż biały, kolor samego znaku powinien być biały lub inny kontrastowy wobec tła;
  • w przypadku użycia logo w pobliżu krawędzi użytku, pole ochronne musi się znaleźć na nim w całości.
 

W przypadku umieszczania logotypu w internecie proszę się upewnić, aby był on wyraźny, proporcjonalny, miał rozdzielczość co najmniej 72 dpi, używany był na jednolitym tle oraz w bezpiecznej odległości od innych obiektów.