WŁADZE

Tradycje Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu sięgają roku 1931

ZARZĄD ZAKŁADU

Prezes – Mariusz Mikołajczak

Wiceprezes – Paweł Kołakowski

RADA ZAKŁADU

Przewodniczący –Jerzy Bartczak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca –Elżbieta Bielecka