WŁADZE

Tradycje Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu sięgają roku 1931

ZARZĄD ZAKŁADU

Prezes – Mariusz Mikołajczak

Wiceprezes – Paweł rolex day date replica Kołakowski

RADA ZAKŁADU

Przewodniczący –Jerzy replica u boat watches for sale Bartczak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca –Elżbieta find here Bielecka