Ucz się z pasją, aby żyć z celem

Edukacja ustawiczna, kursy, szkolenia, egzaminy, kwalifikacje

Czym się zajmujemy

kursy_zdz_poznan
Prowadzimy kursy i szkolenia dla osób dorosłych i młodzieży, chcących podnieść kwalifikacje i kompetencje potrzebne na rynku pracy
zdz-edukacja-szkolna

Edukacja szkolna

Jesteśmy Organem Prowadzącym szkół dla młodzieży. Prowadzimy Licea i Technika o profilu mundurowym wojskowym, strażackim i służb więziennych.
egzamin1
Powołane przy ZDZ Poznań komisje kwalifikacyjne: Energetyczna, Spawalnicza oraz Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Cetyfikacji służą formalnemu potwierdzaniu kwalifikacji.
5
Lokalizacji ośrodków szkoleniowych
20
Ośrodków kształcenia na terenie Wielkopolski
180
Etatowych pracowników - specjalistów
3000
Współpracujących wykładowców
2100500
Zadowolonych absolwentów różnych form szkolenia
20000
Osób rocznie szkoli się w placówkach ZDZ
70
Projektów własnych dofinansowanych z EFS
400
Programów i kierunków nauczania

KALENDARIUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POZNANIU

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą ofertę szkoleniową. Świadczymy usługi szkoleniowe dla wszystkich grup zawodowych: dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych stanowiskach pracy. Zwracamy się także do tych, którym jest trudniej niż pozostałym: do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.

Oferujemy więc możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie uprawnień zawodowych i specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/, doskonalenie zawodowe na prowadzonych kursach i szkoleniach oraz w naszych szkołach.

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym, organizacją pozarządową. Podstawowym celem statusowym ZDZ jest wspomaganie realizacji programu edukacji narodowej w zakresie oświaty w formach poza szkolnych i szkolnych. Kształcimy na kursach
i różnorodnych kierunkach, zawodach i specjalnościach; w szkołach – na poziomie średnim i policealnym; w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organem założycielskim Wyższej Szkoły Humanistycznej z siedzibą w Lesznie.

Wyrosły z 70-letniej tradycji kształcenia fachowców, dzięki elastyczności i otwartemu podejściu do wyzwań nowych czasów, Zakład Doskonalenia Zawodowego potrafił obronić i umocnić swą wysoką pozycję na specyficznym rynku oświatowym. Nie stało się to przypadkiem.

Nasze atuty to:

 • wieloletnie doświadczenie,
 • stabilna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli, wykładowców, instruktorów, trenerów,
 • własna, odpowiednio wyposażona, dostosowana do wymogów szkoleniowych baza dydaktyczno-techniczna, w tym m.in.: sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, komputerowe, warsztaty do praktycznego nauczania, place manewrowe do nauki jazdy,
 • nowoczesne, wciąż modyfikowane własne programy nauczania, podręczniki, materiały szkoleniowe,
 • działające przy ZDZ komisje kwalifikacyjne,
 • sieć ośrodków kształcenia i szkół na terenie woj. wielkopolskiego,
 • uzyskany w 2003 r. Certyfikat Jakości EN ISO 9001.

Posiadany potencjał i coraz częściej stosowana modułowa struktura programów, pozwalają dostosować treści nauczania do konkretnych oczekiwań, potrzeb i wymagań naszych klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Niezależnie, czy chodzi o stałą ofertę, czy jednorazowy kurs, czy wreszcie o wybór naszej szkoły jako miejsca początku zawodowej drogi życiowej, jedno możemy zagwarantować: niezmiennie wysoką jakość i przydatność nabytej wiedzy. Staramy się pomagać ludziom zainwestować w siebie, firmom w inwestowanie w pracowników, w kształtowanie człowieka na miarę czasu: dobrego kompetentnego fachowca, aktywnego i przedsiębiorczego.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ FIRMY – naprawdę warto!

Instytucje współpracujące

Infrastruktura

Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada własną dobrze wyposażoną bazę szkoleniową na terenie 20 miast Wielkopolski, w której skład wchodzą:

 • sale szkoleniowe, w tym w pełni wyposażone sale komputerowe i audiowizualne,
 • poligony budowlane,
 • place manewrowe,
 • spawalnie,
 • warsztaty szkoleniowe,
 • wózki jezdniowe, maszyny budowlane,
 • samochody do nauki jazdy,
 • mobilne pracownie komputerowe,
 • specjalistyczny sprzęt medyczny skierowany do szkoleń dla pielęgniarek i położnych

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 • kompleksowe usługi najmu sal szkoleniowych, infrastruktury szkoleniowej oraz sprzętu w 20 miastach Wielkopolski,
 • realizację szkoleń zleconych,
 • poradnictwo w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych pracowników,
 • podwykonawstwo części szkoleniowej projektów unijnych,
 • profesjonalne wsparcie ze strony naszego doradcy,
 • praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowych