URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczne lub poprzez formularz.

terminy i zapisy:

wpDataTable z podanego identyfikatora nie znaleziono!

O kursach na UTB - Urządzenia transportu bliskiego

Nasze kursy kompleksowo przygotują Cię do uzyskania kwalifikacji do obsługi UTB. Zapisy wprowadzone są w trybie ciągłym na podane poniżej terminy. Prosimy o kontakt telefoniczny dla potwierdzenia chęci uczestnictwa.

Są to Urządzenia Transportu Bliskiego czyli urządzenia które w toku eksploatacji stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego mienia oraz środowiska na wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

Proponujemy konkurencyjne ceny i dostępne terminy.

Obsługujemy zlecenia indywidualne oraz z firm i instytucji. Kurs w części teoretycznej realizowany w naszych salach szkoleniowych lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Możliwy wariant on-line.

Operator wózka jezdniowego (widłowego)

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora wózka jezdniowego. Najpopularniejszy kurs realizowany w grupie urządzeń transportu bliskiego.  Kursanci po części teoretycznej odbywają zajęcia praktyczne na placu manewrowym.
Kurs obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, organizację i udział w egzaminie oraz wydanie uprawnień.

 

Operator ładowarki teleskopowej

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora ładowarki teleskopowej. Kursanci po części teoretycznej odbywają zajęcia praktyczne na placu manewrowym.
Kurs obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, organizację i udział w egzaminie oraz wydanie uprawnień.

 

Kurs operatora podestu ruchomego

Kurs kompleksowo przygotowuje do zdania egzaminu UDT. Koszt egzaminu w cenie szkolenia. 

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej. (czyt. UDT)

 

Kurs dla operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego)

Kurs jest przeznaczony dla pracowników wykonujących zadania w obszarze transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego) w tym bezprzewodowo.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi suwnicy z poziomu roboczego w  tym bezprzewodowo oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kategorii : IS- uprawnienie do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego