Slide thumbnail

Uczestnicy

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki:

1. zgłasza z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji
2. posiada na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego
3. jest osoba dorosłą po 25 roku życia
4. jest osobą o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 włącznie
5. jest osobą pracującą w branżach zgodnie z PKD- Polską Klasyfikacją Działalności :;

a) Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE- Dział 10 – PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

b) Sekcja F – BUDOWNICTWO

-Dział 41 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
-Dział 42 – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
-Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

I jednocześnie Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094) pracuje w zawodzie:

751107 Wędliniarz
751201 Cukiernik
751204 Piekarz
712101 Dekarz
711402 Betoniarz-zbrojarz
721301 Blacharz
741103 Elektryk
711204 Murarz-tynkarz
752205 Stolarz
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie