Uczestnicy

Grupa docelowa: 90 uczniów w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn oraz 5 – 5K nauczycieli