Organizator

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań