Historia

1931 – Utworzenie Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego w Poznaniu
1931 – Wpisanie Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego w rejestrze stowarzyszeń
1939 – 1940 – Przejęcie majątku Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego w Poznaniu przez okupanta i utworzenie na tej         bazie oraz na majątku Izby Rzemieślniczej w Poznaniu placówki niemieckiej pn.Zakład Doskonalenia Przemysłu
1945 – Utworzenie Ośrodka Dokształcania Zawodowego
1946 – Przejęcie Ośrodka Dokształcania Zawodowego przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i zmiana nazwy na Instytut Rzemieślniczo – Przemysłowy
1947 – Przystąpienie Zakładu do odbudowy północnego skrzydła gmachu poznańskiej Izby Rzemieślniczej, które przewidziane było na siedzibę Zakładu
1948 – Przyjęcie przez instytut nazwy Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu
1951 – 1952 – Uruchomienie Warsztatów Szkoleniowo – Produkcyjnych w Luboniu, Poznaniu i Trzcielu
1954 – Uruchomienie Warsztatu Szkoleniowo – Produkcyjnego w Koźminie
1961 – Przemianowanie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu na Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
1964 – Uruchomienie Warsztatu Szkoleniowo – Produkcyjnego branży metalowej we Wronkach
1965 – Uruchomienie Warsztatu Szkoleniowego w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej
1978 – Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Kaliszu
1981 – Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Pile
1983 – Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Koninie
1983 – Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Lesznie
1984 – Utworzenie Rejonowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Poznaniu
1988 – Budowa obiektu szkoleniowego w Kaliszu
1993 – Zmiana siedziby ZDZ – przeprowadzka na ulicę Jeleniogórską
1994 – Powołanie Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
1996 – Zmiana nazw Wojewódzkich Ośrodków Kształcenia Zawodowego na Centra Kształcenia ZDZ
1999 – Utworzenie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu
2003 – Budowa obiektu oświatowego – siedziby Centrum Kształcenia w Koninie
2003 -Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w ZDZ Poznań
2005 – Rozbudowa bazy dydaktycznej w Lesznie
2005 – Rozpoczęcie realizacji projektów unijnych
2014 – Zmiana identyfikacji wizualnej ZDZ