INFRASTRUKTURA

Baza szkoleniowa na terenie dwudziestu miast Wielkopolski

Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada własną dobrze wyposażoną bazę szkoleniową na terenie 20 miast Wielkopolski, w której skład wchodzą:

Sale szkoleniowe, w tym w pełni wyposażone sale komputerowe i audiowizualne

Poligony budowlane

Place manewrowe

Spawalnie

Warsztaty szkoleniowe

22.01.1931

Utworzenie Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo Przemysłowego w Poznaniu

22.06.1931

Wpisanie Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo Przemysłowego w Poznaniu w rejestrze stowarzyszeń.

1939 - 1940

Przejęcie majątku Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo Przemysłowego w Poznaniu przez okupanta i utworzenie na tej bazie oraz na majątku Izby Rzemieślniczej w Poznaniu placówki niemieckiej pn. „Zakład Doskonalenia Przemysłu”.