Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu:

  1. „Henna pudrowa i architektura brwi” oraz „Lifting rzęs” w wymiarze do 16 godzin
  2. „Kurs strzelecki krok po kroku” w wymiarze do 6 godzin

dla 2 uczestniczek projektu (1 uczestniczka – 1 kurs): „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie ww. kursów

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Zapytanie
  2. Formularz ofertowy
  3. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
  4. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna