Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kurs konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Formularz ofertowy
  2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
  3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
  4. Zapytanie