Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie co najmniej 52 wizyt monitoringowych (z czego 26 stacjonarnych oraz 26 zdalnych) usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach naboru POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 – Akademia Menadżera 2 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój