Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych i pomocy do diagnozy na potrzeby realizacji projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19