Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia