Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do 15 jednostek OSP na terenie województwa lubuskiego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do  15 jednostek  OSP  na terenie województwa lubuskiego na potrzeby utworzenia świetlic w których będą obywały się warsztaty stacjonarne dla osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym organizowane w ramach projektu. „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

Załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie SOS doposażenie

W chwili obecnej prowadzona jest dla firm XIII tura naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu:
„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM.
Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”
Nabór skierowany jest dla MMŚP, które zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej pracowników, wśród których osoby po 50 roku życia będą stanowiły co najmniej 50% uczestników.
Szczegóły dotyczące regulaminu rekrutacji znajduje się tutaj
Aktywny formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:
http://zdz.com.pl/formularz-rekrutacyjny/
Kontakt tel.: 61 868-54-17 wew. 146,
E-mail: rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl, magda.konieczna@zdz.com.pl