Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do 15 jednostek OSP na terenie województwa lubuskiego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do  15 jednostek  OSP  na terenie województwa lubuskiego na potrzeby utworzenia świetlic w których będą obywały się warsztaty stacjonarne dla osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym organizowane w ramach projektu. „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

Załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie SOS doposażenie