Zapytanie numer 1/SOS/RE/2018 Dotyczące wyboru wykonawcy usług remontowo-budowlanych w ramach projektu: „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy usług remontowo-budowlanych w ramach projektu: „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie prace remontowe