Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku
Prowadzenie zajęć na szkoleniu
pt: Elementy rachunkowości firm – wg. obowiązujących przepisów prawnych realizowanym w ramach projektu „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” Data publikacji: 09.01.2017r.

Zapytanie o cenę ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI (doc)
Zapytanie o cenę ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI (pdf)

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku
Prowadzenie zajęć na szkoleniu pt: Nowoczesne procesy logistyczne w przemyśle realizowanym w ramach projektu „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” Data publikacji: 09.01.2017r.

Zapytanie o cenę N.P.LOGISTYKA (doc)
Zapytanie o cenę N.P.LOGISTYKA (pdf)

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku
Prowadzenie zajęć na szkoleniu pt: AutoCAD – obsługa programu, projektowanie realizowanym w ramach projektu „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” Data publikacji: 09.01.2017r.

Zapytanie o cenę AUTO CAD (doc)
Zapytanie o cenę AUTO CAD (pdf)

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku
Prowadzenie zajęć na szkoleniu pt: Kody kreskowe, drukowanie, skanowanie – współpraca z programem Insert oraz kasą fiskalną realizowanym w ramach projektu „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” Data publikacji: 09.01.2017r.

zapytanie o cenę KODY KRESKOWE (doc)
zapytanie o cenę KODY KRESKOWE (pdf)

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku
Catering (przygotowanie i dostarczenie posiłków) na kursy w ramach projektu „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” Data publikacji: 09.01.2017r.

Zapytanie o cenę CATERING (doc)
Zapytanie o cenę CATERING (pdf)