Slide thumbnail
Smiley face

Zakres wsparcia

W ramach projektu zaplanowano:
– dostosowanie pomieszczeń i placu zabaw do utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– wyszkolenie 5 opiekunów dla nowo utworzonego klubu dziecięcego,
– bieżące funkcjonowanie nowo powstałych 25 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w tym wyżywienie i ubezpieczenie
– opracowanie IPD oraz szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,
– 3 miesięczne staże dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,
– wsparcie społeczne i pośrednictwo pracy dla opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha.