Slide thumbnail
Newtonem być

Zakres wsparcia

  • doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędnych do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doświadczenia, w tym prowadzonych w systemie zdalnym,
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • zajęcia dodatkowe prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych dla 220 uczniów z 2 Szkół Podstawowych w tym 4 uczniów niepełnosprawnych,
  • doradztwo zawodowo-edukacyjne, indywidualne
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2 Szkołach Podstawowych w których uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniowie niepełnosprawni,
  • doposażenie 2 Szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia procesu indywidualizacji,
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 4 niepełnosprawnych) – 40 uczniów zgodnie z diagnozą
  • spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych w celu zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa oraz istniejących
  • zagrożeń w szkole i jej otoczeniu.

DOKUMENTY:

4. Oswiadczenie uczestnika projektu.docx

4. Oswiadczenie uczestnika projektu

3. Regulamin udziału w projekcie

3. Regulamin udziału w projekcie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NAUCZYCIEL.docx

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NAUCZYCIEL

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU NAUCZYCIEL.docx

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE NAUCZYCIEL

3. REGULAMIN PROJEKTU NAUCZYCIEL

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA TULISZKÓW NAUCZYCIEL