Slide thumbnail
Nauka kluczem do sukcesu

Zakres wsparcia

  • doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędnych do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doświadczenia, w tym prowadzonych w systemie zdalnym,
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • zajęcia dodatkowe prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych dla 150 uczniów w tym 2 uczniów niepełnosprawnych,
  • doradztwo zawodowo-edukacyjne oraz indywidualne,
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 1 szkole podstawowej, w której uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniowie niepełnosprawni,
  • doposażenie szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia procesu indywidualizacji,
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 2 uczniów niepełnosprawnych) – 18 uczniów zgodnie z diagnozą
  • spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych w celu zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa oraz istniejących zagrożeń w szkole i jej otoczeniu.

DOKUMENTY:

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIWY I DEKLARACJA LICHEŃ STARY

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA LS NAUCZYCIEL

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

3. Regulamin udziału w projekcie

3. Regulamin udziału w projekcie

4. Oswiadczenie uczestnika projektu.docx