Slide thumbnail

Wzmocnienie kształcenia zawodowego

Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. RPWP.08.03.01-30-0006/16

Okres realizacji projektu: od 31.12.2016 r. do 30.06.2018 r

KURSY ZAWODOWE DLA UCZNOW: modułowy system kształcenie dopasowywany każdorazowo do potrzeb 10 osobowych grup .

Przewidywany zakres tematyczny (przy wykorzystaniu programów do cyfrowej obróbki graficznej): przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, prowadzenie procesów drukowania, ustalanie parametrów technologicznych wyrobu, planowanie procesu wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym.

Staże realizowane w firmach na terenie Śremu i okolic w najbliższym otoczeniu szkoły , działających w branży poligraficznej i graficznej wykorzystujących zaawansowane procesy grafiki komputerowej

W ramach projektu :

  • Kursy zawodowe dla uczniów – 120 godzin
  • Staże zawodowe dla uczniów – 150 godzin
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli
  • Doposażenie szkoły –pracownia cyfrowych technik graficznych