Uczestnicy

Grupa docelowa: Wyrównanie szans edukacyjnych 110 uczniów, w tym co najmniej 58 kobiet, w tym co najmniej 3 niepełnosprawnych z dwóch LO z terenu pow. rawickiego, tj:

– Zespole Szkół im.St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce Liceum Ogólnokształcące

– Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Jutrosinie Liceum Ogólnokształcące