Slide thumbnail

Uczestnicy

GRUPA DOCELOWA:

60 uczniów w tym nie mniej niż 35 Kobiet uczących się w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie-Wielkopolska – uczący się w kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficznych oraz Technik Organizacji Reklamy – zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia zawodowego

Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego