Slide thumbnail

Uczestnicy

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelowa projektu stanowi nie mniej niż 720 firm z sektora MŚP( z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej)z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz nie mniej niż 2161 ich pracowników.

POZOSTAŁE CECHY-FIRMY:

  • Sektor-100% MMŚP
  • Wielkość: MIKRO-688 firm, MAŁE-27 firm, ŚREDNIE-5 firm
  • Miejsce prowadzenia działalności -100% subregion leszczyński – zgodnie z NUTS 3
  • Branża – nie mniej niż 15%-108firm z branż o najwyższym potencjale rozwojowym i/lub smart specialisation.

POZOSTAŁE CECHY PRACOWNIKÓW:

  • co najmniej 1060 kobiet,
  • co najmniej 540osób 50+,
  • co najmniej 692osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
  • co najmniej 99 osób niepełnosprawnych