Uczestnicy

Grupa docelowa : 110 uczniów w tym nie mniej niż 43Kobiety z 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego–Wielkopolska zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia zawodowego

Szkoły biorące udział w projekcie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn Technikum nr 1,
Kierunek Kształcenia: technik logistyk: 30 uczniów w tym14 Kobiet

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,
Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn Technikum nr 2,
Kierunek Kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista: 20 uczniów w tym 8 Kobiet

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 W Krotoszynie
ul. Zdunowska 81 63-700 Krotoszyn Technikum nr 3
Kierunek Kształcenia: technik elektryk, technik mechanik-30 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim
ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
Technikum w Koźminie Wlkp
Kierunek Kształcenia: technik ekonomista-30 uczniów w tym 21 Kobiet

Dodatkowo wsparcie zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego wyselekcjonowani przez dyrekcję każdej ze szkół.