Slide thumbnail
Smiley face

Uczestnicy

Grupa docelowa:
310 osób dorosłych z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji cyfrowych, oraz deklarujących przystąpienie do egzaminu zewnętrznego w tym nie mniej niż: 170 kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych.