Slide thumbnail
Smiley face

Uczestnicy

Grupa docelowa:
310 osób dorosłych w tym nie mniej niż 170 kobiet w wieku aktywności zawodowej (głównie po 24 roku życia) z Wielkopolski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji językowych.