Uczestnicy

Grupa docelowa: 220 uczniów młodszych w tym 103 kobiety. 117 mężczyzn w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych, 1 K/1M oraz 9 nauczycieli – 9K