Projekty – zapytania

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w charakterze doradcy zawodowego do przygotowania i przeprowadzenia doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy  realizowanego w ramach projektu:

„Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie personelu projektu
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie – potencjał osobowy

 

data: 1.03.2017r.