Projekty unijne

Projekty w trakcie realizacji

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie nr RPWP.08.01.02-30-0178/17

swsk3

TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie RPWP.08.01.02-30-0174/17

tw

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących, nr PRLB.07.03.00-08-0029/17,

sos

„OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

omnibus

„Z widzą za pan brat. Kompleksowy system wsparcia dwóch Liceów ogólnokształcących z powiatu rawickiego.” RPWP.08.01.02-30-0172/16

z wiedza

„Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego ”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16

mwms

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16

swsk2

„DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH.  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych”  nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

kadry medyczne

 

 

„Angielski PERFECT II. Szkolenia językowe”, nr LSI: RPWP.08.02.00-30-0130/15

kursy jezykowe

 

„Z komputerem na ty-kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”, Nr: LSI:RPWP.08.02.00-30-0123/15

kursy komputerowe

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego nr LSI: RPWP.08.03.01-30-0005/15″

kursy jezykowe

 

„Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w wielkopolsce” nr RPWP.06.05.00-30-0128/16

 

Nowa kariera

 

”CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16

cu

Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. RPWP.08.03.01-30-0006/16

ban wzmocnienie

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

ban kz

 

Projekty zrealizowane

 

Zapytania ofertowe