Slide thumbnail
Smiley face

Organizator

Beneficjent – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań