Organizator

Partner wiodący  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

Partner – Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Lubuskiego