Slide thumbnail
Smiley face

O projekcie

Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”.
Nr: RPWP.08.02.00-30-0317/18
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe –współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:
– 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIG
– egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Planowany efekt:

Wzrost kwalifikacji w ramach TIK u co najmniej 90%, tj 279 (w tym 154 kobiety) uczestników projektu z grupy docelowej) tj.310 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (głownie po 24 roku życia) z terenu Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osób po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 pracujących, 10 bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, poprzez potwierdzenie nabytych w trakcie szkolenia kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B. odpowiednim certyfikatem zewnętrznym (np. KCA) w terminie do 31.08.2021r.

Wkład Unii Europejskiej: 401 518,75 PLN
Wartość projektu: 472 375 PLN

Harmonogramy realizacji wsparcia

Harmonogram grupa I – Kalisz

AKTUALIZACJA HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 1 12.02.2020-27.05.2020

Harmonogram grupa II – Kalisz

AKTUALIZACJA HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 2 18.02.2020-18.06.2020

Harmonogram grupa III – Kalisz

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 3 CK 01.09.2020-22.10.2020

 Harmonogram grupa I – Piła

Harmonogram CK4-1-DIGCOMP CK 21.09.2020-09.11.2020

HARMONOGRAM GRUPA IV Kalisz

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 4 KC 15.09.2020-03.11.2020

HARMONOGRAM GRUPA I Konin

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK21DIGCOMP – 28.09.2020-18.11.2020

HARMONOGRAM GRUPA II Konin

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK21DIGCOMP – 28.09.2020-18.11.2020

Szkolenia stacjonarne w Koninie zostały zawieszone z uwagi na rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju

Harmonogram GRUPA V Kalisz

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 5 KC 19.10.2020-16.12.2020

Harmonogram GRUPA VI Kalisz

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 6 KC 20.01.2021-10.03.2021

Harmonogram GRUPA I Poznań

KOMPUTEROWY Harmonogram – 1 grupa