Kursy językowe

„Angielski PERFECT II. Szkolenia językowe”, nr LSI: RPWP.08.02.00-30-0130/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 19.05.2016 r. do 18.11.2017 Zakres wsparcia: 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 lub … Czytaj dalej Kursy językowe