Kontakt

– Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań (osoba do kontaktu: Rafał Stachowiak)
– Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Lubuskiego, ul. Kasprowicza 3/5,  65-074  Zielona Góra, tel. 683255779 (Osoba do kontaktu Agnieszka Mach)

PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE
Kłodawa, Kościelna 10, tel. 883 433 572
Rokitno, Rokitno, tel. 783 294 695
Trzebów, Trzebów 61a,  tel. 691 184 805
Lubrza, 3 maja 5, tel. 664 753 857
Gola, Gola 31a, tel. 693 996 834
Letnica, Letnica 48, tel. 661 053 312
Borowina, Borowina 62A, tel. 603 248 200
Brzeźnica, Zielonogórska 30, tel. 600 792 733
Długie, Długie 74 A, tel. 508 803 079
Jabłonów, Żagańska, tel. 695 368 435
Lubiechów, Lubiechów 30A, tel. 724 453 011
Małomice, Fabryczna 3, tel. 697 205 931
Niwica, Niwica 21a,  tel. 727 523 711