Slide thumbnail
Smiley face

Grupa docelowa

Osoby z województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z miasta Konin i powiatu konińskiego:

25 osób (nie mniej niż 22 K) doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 10 osób bezrobotnych, 3 osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, w tym 12 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 7 osób z ww. będzie pochodziło z terenów wiejskich.