Slide thumbnail
Newtonem być

Grupa docelowa

220 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym 108 uczennic w tym co najmniej 4 uczniów niepełnosprawnych z 2 Szkół Podstawowych – szkoły prowadzące kształcenie ogólne – z WLKP – Gmina Tuliszków (OSI): zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę udziału w projekcie oraz 28 nauczycieli tych szkół w tym 25 kobiet 3 mężczyzn.