Potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego