Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Inteligentny Rozwój

 

Informacje ogólne o projekcie:

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu: Nadzwyczajny
Wartość projektu: 340 581,63 PLN (wkład UE, dofinansowanie 100%)

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Okres realizacji projektu: od 01/07/2020r. do 30/09/2020r.