Slide thumbnail

Cel Projektu

Podniesienie szans na rynku pracy 60 uczniów w tym co najmniej 35 kobiet z Technikum nr 2 (Technik Cyfrowych Procesów Graficznych oraz Technik Organizacji Reklamy) w Zespole Szkół Technicznych im H. Cegielskiego w Śremie (Wielkopolska) – szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – poprzez kompleksowe wsparcie uczniów tj. :

  • realizację kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z pracodawcami,

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego,

  • doposażenie pracowni szkolnej w zakresie zawodu deficytowego na powiatowym rynku pracy,

w terminie do 30.06.2018 r.