Cel projektu

Cel projektu: Podniesienie szans na rynku pracy 110 uczniów w tym co najmniej 43 Kobiet z 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego (Wielkopolska) poprzez kompleksowe wsparcie Uczniów: realizację doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z 2 pracodawcami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie 4 pracowni szkolnych do 31.08.2019