Cel projektu

Wzrost kwalifikacji cyfrowych co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej to jest:250 osób powyżej 25 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski ,zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, poprzez objęcie szkoleniem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)100% uczestników projektu to jest 250osób oraz uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego na poziomie A, zgonie z ramą kompetencji DIGCOMP przez co najmniej 90% opisanej powyżej grupy, w terminie do 30.11.2017