Slide thumbnail
Smiley face

Cel projektu

Umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom w tym 13 bezrobotnym lub biernym zawodowo w tym 22 kobietom z terenu m. Konin i powiatu konińskiego pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego „Akademia Malucha” w Koninie w okresie od 01.05.2020 r. do 29.11.2021 r.