Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów młodszych w tym co najmniej 103 kobiet w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Osieczna – województwo wielkopolskie poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia umiejętności 9 nauczycieli doposażenie 6 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu wielkopolski w terminie do  31.07.2020 r