Aktualności

Podmiotowy System Finansowania oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, firmy szkoleniowe oraz doradcze na cykl spotkań dotyczących Podmiotowego Systemu Finansowania oraz Bazy Usług Rozwojowych. Podczas spotkań zapraszamy do Mobilnego Punktu Rejestracji. Dołącz do najlepszych i umieść swoją ofertę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Spotkania odbędą się:

 • 3 października 2017 r. w Olsztynie
 • 5 października 2017 r. w Poznaniu
 • 6 października 2017 r. w Katowicach

Zarejestruj się na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

 

Rekrutacja

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – OBLIGATORYJNE:

Dla firm

 • firma z sektora MMŚP posiadająca siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego w tym firmy przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

Dla pracowników

 • pracownik zatrudniony w firmach z sektora MMŚP posiadającej siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego w tym w firmie przechodzącej procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PUNKTOWANE

Dla firm

 • prowadzenie działalności w branży o najwyższym potencjale rozwojowym w subregionie i/lub smart specialisation–1pkt., pozostałe branże: 0 pkt.
 • uzyskanie przez przedsiębiorstwo wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach dział. 2.2 PO WER-1pkt., brak:0 pkt.
 • planowanie udziały w usłudze rozwojowej zakończonej zdobyciem kwalifikacji zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – 1pkt.,nie: 0 pkt.

Dla pracowników

 • płeć: kobiety-1 pkt., mężczyźni – 0 pkt.
 • wiek: powyżej 50lat-1 pkt., poniżej: 0 pkt.
 • wykształcenie: do ISCED3 włącznie -1 pkt., powyżej: 0 pkt.
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: 1 pkt., pozostali: 0 pkt.

POZOSTAŁE KRYTERIA – decydujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów:

 • kolejność zgłoszeń
 • wybór usługi rozwojowej w zakresie kompetencji cyfrowych

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Nabór formularzy rekrutacyjnych – ocena formalna możliwości udziału w projekcie – ocena spełnienia kryteriów rekrutacji – tylko online.
 2. Utworzenie listy firm wyłonionych do udziału w projekcie
 3. Dostarczenie wymaganych dokumentów
 4. Weryfikacja poprawności złożonych dokumentów
 5. Rozmowa przedsiębiorcy z doradcą zawodowym – dla chętnych
 6. Ewentualna korekta listy firm objętych wsparciem w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełniania kryteriów merytorycznych

TERMINY REKRUTACJI:

Szczegółowe terminy naboru będą ogłaszane sukcesywnie na stronie www.zdz.com.pl

Przewidywane nabory:

Rok 2017: kwiecień, czerwiec, wrzesień

Rok 2018: styczeń, kwiecień, lipiec, październik

Rok 2019: styczeń, kwiecień, lipiec

Rekrutacja prowadzona w oparciu o Regulamin Rekrutacji

I TURA. Nabór od 18.04.2017 do 25.04.2017r.
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – I TURA NABORU

II TURA. Nabór od 19.06.2017 do 03.07.2017r.
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – II TURA NABORU
Nabór uzupełniający do II tury rekrutacji: 11.07.2017 – 25.07.2017
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – II TURA NABORU – nabór uzupełniający

III TURA. Nabór od 25.09.2017 do 09.10.2017
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – III TURA NABORU

IV TURA. Nabór od 10.01.2018 do 24.01.2018
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – IV TURA NABORU

V TURA. Nabór od 04.04.2018 do 18.04.2018
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – V TURA NABORU

VI TURA. Nabór od 04.06.2018 do 18.06.2018
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VI TURA NABORU

VII TURA. Nabór od 01.10.2018r. do 15.10.2018r.
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VII TURA NABORU

VIII tura rekrutacji trwać będzie od 03.01.2019r. do 17.01.2019r.
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VIII TURA NABORU

UWAGA! W naborze udział będą mogły wziąć jedynie MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, obowiązywać w nim będzie średnia kwota dla firmy na pracownika wynosząca 3000,00zł.

 

Regulamin udziału w projekcie
załącznik nr 1.
Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i lub branż strategicznych dla regionu

Regulamin rekrutacji

Uczestnicy

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelowa projektu stanowi nie mniej niż 720 firm z sektora MŚP( z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej)z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz nie mniej niż 2161 ich pracowników.

POZOSTAŁE CECHY-FIRMY:

 • Sektor-100% MMŚP
 • Wielkość: MIKRO-688 firm, MAŁE-27 firm, ŚREDNIE-5 firm
 • Miejsce prowadzenia działalności -100% subregion leszczyński – zgodnie z NUTS 3
 • Branża – nie mniej niż 15%-108firm z branż o najwyższym potencjale rozwojowym i/lub smart specialisation.

POZOSTAŁE CECHY PRACOWNIKÓW:

 • co najmniej 1060 kobiet,
 • co najmniej 540osób 50+,
 • co najmniej 692osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • co najmniej 99 osób niepełnosprawnych

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności oraz efektywności pracy 720 przedsiębiorstw (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) w tym 688 mikro, 27 małych, 5 Średnich przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarzadzania, rozwoju MŚP w obszarach inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji dostosowanych do potrzeb pracodawcy przez 2161 pracowników MMŚP z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego w tym, nie mniej niż 1060 kobiet, 692 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 540 osób 50+ i 99 osób niepełnosprawnych, w terminie do 31.12.2019r.

SUBREGION LESZCZYŃSKI TWORZĄ:

POWIAT GOSTYŃSKI w tym gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo – gmina wiejska, Piaski – gmina wiejska, Pogorzela, Poniec
POWIAT GRODZISKI w tym gminy: Granowo – gmina wiejska, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec – gmina wiejska, Rakoniewice, Wielichowo
POWIAT KOSCIAŃSKI w tym gminy: Czempiń, Kościan, Kościan – gmina wiejska, Krzywiń, Śmigiel
POWIAT LESZCZYŃSKI w tym gminy: Krzemieniewo – gmina wiejska, Lipno – gmina wiejska, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa – gmina wiejska, Wijewo – gmina wiejska, Włoszakowice – gmina wiejska
POWIAT MIĘDZYCHODZKI w tym gminy: Chrzypsko Wielkie – gmina wiejska, Kwilcz – gmina wiejska, Międzychód, Sieraków
POWIAT NOWOTOMYSKI w tym gminy: Kuślin – gmina wiejska, Lwówek, Miedzichowo – gmina wiejska, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń
POWIAT RAWICKI w tym gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – gmina wiejska, Rawicz
POWIAT WOLSZTYŃSKI w tym gminy: Przemęt – gmina wiejska, Siedlec – gmina wiejska, Wolsztyn
POWIAT MIASTO LESZNO

O projekcie

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

ZAKRES WSPARCIA:
-DORADZTWO DLA PRZEDSIEBIORSTW w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej – umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z doradcą, który w razie potrzeby pomoże zinterpretowa
– wyniki analiz rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju, wybra
– najbardziej korzystny dla przedsiębiorstwa rodzaj wsparcia-przeprowadzi uproszczonej analizy potrzeb przedsiębiorcy – Etap rekrutacji.
USŁUGA ROZWOJOWA:
– Szkoleniowa
– doradcza

BENEFICJENT– Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
OKRES REALIZACJI: 01.01.2017-31.12.2019

Wkład Unii Europejskiej: 7 735 271,80 PLN
Wartość projektu: 9 100 319,77 PLN

Planowany efekt:
Wzrost konkurencyjności oraz efektywności pracy 720 przedsiębiorstw (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) w tym 688 mikro, 27 małych, 5 Średnich przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarzadzania, rozwoju MŚP w obszarach inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji dostosowanych do potrzeb pracodawcy przez 2161 pracowników MMŚP z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego w tym, nie mniej niż 1060 kobiet, 692 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 540 osób 50+ i 99 osób niepełnosprawnych, w terminie do 31.12.2019r.