Aktualności

80 lat profesjonalnego kształcenia

Szanowni Państwo!

Z dumą stwierdzam, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu jest najstarszą placówką oświatową w Wielkopolsce i jedną z najstarszych w Polsce. Wyrósł z najpiękniejszych tradycji, które sięgają czasów K. Marcinkowskiego, K. Libelta, H. Cegielskiego i innych wybitnych Wielkopolan, rozwijających działalność pracy organicznej. Formalnie w Sądzie Grodzkim Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy został wpisany w dniu 20 kwietnia 1931 roku. Po wyzwoleniu Zakład wznowił działalność 5 marca 1945 roku, ostatecznie przyjmując nazwę Zakład Doskonalenia Zawodowego w roku 1961.

Zobacz więcej