Aktualności

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu:

 1. „Henna pudrowa i architektura brwi” oraz „Lifting rzęs” w wymiarze do 16 godzin
 2. „Kurs strzelecki krok po kroku” w wymiarze do 6 godzin

dla 2 uczestniczek projektu (1 uczestniczka – 1 kurs): „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie ww. kursów

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Zapytanie
 2. Formularz ofertowy
 3. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 4. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna

 

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu:

1. „Manicure hybrydowy od podstaw z manicure kombinowanym” w wymiarze do 16 godzin

2.”Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych” w wymiarze do 5 godzin

3. „Kurs pisania projektów UE” – forma online/stacjonarnie – w wymiarze do 10 godzin dla 3 uczestniczek projektu (1 uczestniczka – 1 kurs): „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie ww. kursów

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

1. Zapytanie

2. Formularz ofertowy

3. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta

4. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kadry i płace” w wymiarze 94 godzin dla 2 uczestniczek projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19
Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kadry i płace”

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Zapytanie 6.5_KM_SZ_2021
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta
 4. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Lifting rzęs” w wymiarze do 16 godzin oraz „Manicure żelowy” do 16 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Lifting rzęs” oraz „Manicure żelowy”

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Zapytanie o wycenę kursu
 2. Formularz ofertowy
 3. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 4. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie co najmniej 52 wizyt monitoringowych (z czego 26 stacjonarnych oraz 26 zdalnych) usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach naboru POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 – Akademia Menadżera 2 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie co najmniej 52 wizyt monitoringowych.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferentów
 3. Zał nr 2 – Lista sprawdzająca
 4. Zał nr 3 ANKIETA NA MONITORING
 5. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kurs konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 4. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukierniczego o tematyce tortów piętrowych i ich dekoracja w wymiarze do 20 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukierniczego o tematyce tortów piętrowych i ich dekoracja.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 4. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: „Henna pudrowa i architektura brwi” w wymiarze do 16 godzin oraz „Przedłużanie rzęs – metoda 1:1” do 16 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Henna pudrowa i architektura brwi” oraz „Przedłużanie rzęs – metoda 1:1”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 2. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 3. Zapytanie kosmetyczne
 4. Formularz ofertowy

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B z egzaminem” w wymiarze 60 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B

z egzaminem”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 4. Zapytanie

Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Inteligentny Rozwój

 

Informacje ogólne o projekcie:

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu: Nadzwyczajny
Wartość projektu: 340 581,63 PLN (wkład UE, dofinansowanie 100%)

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Okres realizacji projektu: od 01/07/2020r. do 30/09/2020r.