Aktualności

Wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce”

W związku z realizacją projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych –  tryb konkursowy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4-6, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników w/w projektu.

 

Formularz ofertowy

załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie

załącznik nr 2 do formularza ofertowego – dane osobowe

Zapytanie w ramach rozeznania rynku

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW – „SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16  Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW – Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia

Oferta pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

Zatrudnimy specjalistę ds. projektów

 

Wymagania na stanowisku specjalista ds. projektów:

  • doświadczenie w realizacji min. 2 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, WRPO, inne) w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020,
  • doświadczenie w aplikowaniu o fundusze europejskie,
  • znajomość programu SL2014,
  • znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów,
  • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  • samodzielności w działaniu,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • czynne prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

 

Aplikuj (CV i list motywacyjny)

anna.turecka@zdz.poznan.pl

post-photo2

Projekty

          Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego możliwości ubiegania się o środki z różnego rodzaju funduszy przeznaczonych na rozwój oświaty. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wspomagamy ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Zakład Doskonalenia Zawodowego wykorzystując swój potencjał w latach 2004 – 2014 zrealizował projekty przyczyniające się zwiększania kompetencji i kwalifikacji różnych grup społecznych i zawodowych w Wielkopolsce. W ostatnim dziesięcioleciu uzyskaliśmy dofinansowanie oraz zrealizowaliśmy ponad 40 projektów własnych dofinansowanych z EFS oraz przeszkoliliśmy ok. 20 000 osób w ramach tych projektów. Wszystkie projekty zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Ponadto, w ramach współpracy z różnymi instytucjami realizowaliśmy szkolenia zlecone finansowane z EFS.

Zobacz więcej

80 lat profesjonalnego kształcenia

Szanowni Państwo!

Z dumą stwierdzam, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu jest najstarszą placówką oświatową w Wielkopolsce i jedną z najstarszych w Polsce. Wyrósł z najpiękniejszych tradycji, które sięgają czasów K. Marcinkowskiego, K. Libelta, H. Cegielskiego i innych wybitnych Wielkopolan, rozwijających działalność pracy organicznej. Formalnie w Sądzie Grodzkim Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy został wpisany w dniu 20 kwietnia 1931 roku. Po wyzwoleniu Zakład wznowił działalność 5 marca 1945 roku, ostatecznie przyjmując nazwę Zakład Doskonalenia Zawodowego w roku 1961.

Zobacz więcej