Slide thumbnail

Biuro projektu

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY – BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Tel. 61 868 54 17
e-mail: anna.turecka@zdz.poznan.pl
Osoba do kontaktu: Anna Turecka