Wrzesień 2021

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu:

1. „Manicure hybrydowy od podstaw z manicure kombinowanym” w wymiarze do 16 godzin

2.”Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych” w wymiarze do 5 godzin

3. „Kurs pisania projektów UE” – forma online/stacjonarnie – w wymiarze do 10 godzin dla 3 uczestniczek projektu (1 uczestniczka – 1 kurs): „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie ww. kursów

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

1. Zapytanie

2. Formularz ofertowy

3. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta

4. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna